Tin tức sự kiện

 • Công bố quy hoạch và thông báo thu hồi đất dự án khu công nghiệp GILIMEX Vĩnh Long trên địa bàn xã Thành Lợi

  Ngày 22,23/02/2023 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Tân kết hợp Nhà đầu tư (Công ty cổ phần khu công nghiêp Gilimex Vĩnh Long), UBND xã Thành Lợi và các ban ngành có liên quan để tiến hành tổ chức họp dân. Nội dung công bố Quyết định số 1050/QĐ-TTg ngày 07/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN Gilimex Vĩnh Long; giao thông báo thu hồi đất số 12/TB-UBND ngày 17/02/2023 của UBND huyện Bình Tân cho các hộ dân; công bố Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 của UBND huyện Bình Tân về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ chi tiết thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long (giai đoạn 1; tiểu phân kỳ 1 diện tích 165ha). Và thông báo kế hoạch thực hiện đo đạc thu hồi đất của Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Long.

  03/03/2023
 • Triển khai Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính Phủ và 7 phương thức khai thác , sử dụng thông tin công dân thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú

  Ngày 10/02/2023, UBND xã Thành Lợi ban hành công văn số số 04/UBND về việc tăng cường triển khai Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính Phủ và 7 phương thức khai thác , sử dụng thông tin công dân thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú

  10/02/2023
 • Tổ chức lấy ý kiến nhân nhân dân về Luật đất đai sửa đổi

  Ngày 09 tháng 02 năm 2023 UBND xã Thành Lợi ban hành kế hoạch số 07 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai sửa đổi

  09/02/2023
 • TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CCHC NĂM 2022

  Ngày 21/11/2022, UBND xã Thành Lợi ban hành công văn số 29/UBND chỉ đạo tiếp tục thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

  11/11/2022
 • Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn

  Thực hiện Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long . UBND huyện Bình Tân ban hành kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 12/7/2022 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Bình Tân

  03/08/2022
 • xã Thành Lợi tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6

  Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng nói “Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai” hay “ Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan” để nhấn mạnh vai trò quan trọng của trẻ em – những chủ nhân tương lai của đất nước. Đồng thời, cũng nhắc nhở các cấp, ngành có trách nhiệm trong việc chăm lo cho sự phát triển của trẻ em.

  02/06/2022

Thông báo - Thư mời

Chưa có bài viết nào
Lượt truy cập:
27941
ipv6 ready